True

Ärade vinterförvaringskund,

Du är viktig för oss. Vi värdesätter att du har valt just vår vinterförvaring för din båt. 

 

Den senaste tidens utveckling i vårt kustområde har förändrat våra kunders behov beträffande vinterförvaring och hur man kommer överens om sin förvaring. Båtcentret måste kunna bemöta dessa behov. Vinterförvaringen som ett av våra viktigaste utvecklingsområden. Därför tar vi nu i bruk ett helt nytt sätt att administrera förvaringen. 


För att nå områdets kunder och på bästa sätt svara mot deras behov har vi utvecklat en nätapplikation där kunderna själva kan skräddarsy sin vinterförvaring, vid den tidpunkt som passar dem bäst. Vi går också ut med vår prislista, i likhet med andra aktörer i området.  

 

Den nya appen heter Båthuset. Här kan du lätt sköta allt som berör förvaringen av din båt. Båthuset fakturerar inte dig direkt. Precis som förr kontaktar dig personligen, per telefon om du så önskar, och kommer överens om både helheten och detaljerna. Applikationen hjälper oss dock att hålla reda på alla de över 400 båtar som förvaras hos oss på två olika orter. Appen förstärker också våra rutiner t.ex. beträffande granskningen av båten och servicen. I Båthuset lagras också vinterförvaringens servicebok, tillgänglig för dig. 

 

Du är vår stamkund och vi har haft ett ömsesidigt överenskommet, personligt pris för dig. Numera inverkar kall eller varm förvaring samt upptagning och sjösättning på olika orter starkt på prissättningen. Eftersom vår nya, offentliga prissättning är högre än det pris du hittills har haft erbjuder vi dig 25 % rabatt på våra nettopriser för de tre kommande åren. Utöver denna rabatt har du möjlighet att erhålla en betalningssättsförmån på 10 %. 


Kontakta din egen båtförsäljare om du känner dig tveksam inför detta. Tillsammans kan ni räkna och jämföra det nya och gamla priset. Det här är också ett ypperligt tillfälle att tänka igenom vilken förvaringsservice som är den optimala just för dig. Numera kan vi exempelvis erbjuda varm förvaring till ett betydligt konkurrenskraftigare pris.  


Genom att kombinera offentlig prissättning, Båthuset-appen och rejäl personlig service får vi garanterat till stånd en kontinuerlig, tidsenlig, transparent och fungerande kund-leverantörsrelation. 


Med vänlig hälsning,


Anders Vahtola

Verkställande direktör


Clarico-Image-Text

Båthuset-appens ABC


A. Du skräddarsyr båtens upptagning och sjösättning, service, förvaring, frågor och tilläggsönskemål m.m. och skriver sen STAM som kod i rabattkodsfältet.  

B. Vi räknar ut det exakta priset på förvaringen inklusive rabatter och sänder dig en skriftlig offert för godkännande. 

C. När du har accepterat offerten får du en virtuell nyckel till Båthuset. Där kan du sen kontrollera dokumenten som berör din båts förvaring och kommunicera med oss om din båt.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.